Het NZS & Leden

Door het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek worden alle gegevens van de raszuivere zwartblessen bijgehouden en wordt het fokdoel vastgesteld. Het is in de fokkerij erg belangrijk om te weten welke prestaties het voorgeslacht en verdere familieleden van de fokdieren hebben geleverd. De goede eigenschappen van de Zwartbles zijn door selectie verkregen. Het fokken met raszuivere dieren maakt de kans groot dat de goede eigenschappen van de ouders terug te vinden zijn in de lammeren.

Het NZS organiseert elk jaar kijkdagen en keuringen. Dit biedt de gelegenheid dieren onderling te vergelijken en de voortgang te toetsen. Hierbij moet ook het sociale aspect niet onderschat worden. Op dit soort dagen wordt in de wandelgangen heel wat kennis uitgewisseld.

Voor de hobbyist biedt het NZS in de eerste plaats de mogelijkheid met allerlei vragen geholpen te worden door collega-schapenhouders. Ook biedt de NZS informatiemap voor iedereen veel waardevolle informatie. Het officiële orgaan van het NZS heet “De Zwartbles”. In “De Zwartbles” worden naast actuele informatie betreffende de fokkerij ook vaak erg nuttige artikelen geschreven over voeding, diergezondheid, etc.

Hier kunt u verschillende bestanden downloaden die betrekking hebben op het stamboek. Uitslagen van keuringen kunt u vinden in het menu onder “keuringen”, andere formulieren onder “downloads”.

Downloads

Download icoon

Statuten

Download hier de statuten van het NZS.

Download
Download icoon

Huishoudelijk reglement

Download hier het reglement.

Download
Download icoon

Stamboek- en registratiereglement

Het stamboek- en registratiereglement geeft alle regels van het NZS weer met betrekking tot inschrijving van dieren, het punten van dieren, het toekennen van predikaten en dergelijke.

Download
Download icoon

Fokdoel

Naar wat voor Zwartbles streeft het stamboek? Hoe worden uw schapen op exterieur beoordeeld? Dat vindt u in het fokdoel van het NZS

Download
Download icoon

Algemene informatie

In dit Word-document vindt u nog wat extra algemene informatie over het stamboek.

Download
Download icoon

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan van het NZS voor de komende jaren.

Download
Download icoon

Jaaroverzicht

Dit jaaroverzicht is een handreiking van het stamboek naar de leden. Het laat zien hoe en wanneer de schapen het hele jaar door optimaal verzorgd kunnen worden. Zeker als u nog niet veel ervaring hebt met Zwartblessen fokken, is dit een aanrader!

Download
Download icoon

Algemene folder NZS

Download
Download icoon

Tarievenlijst

Hier kunt u de tarieven van NZS vinden.

Download

Door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)is het niet meer mogelijk om de ledenlijst te publiceren op het openbare gedeelte van de website.

Leden van het NZS hebben via de beveiligde ingang van Falcoo-Online toegang tot de gegevens van alle leden. Deze gegevens zijn alleen te raadplegen. Het downloaden van deze gegevens is niet mogelijk.

De AVG staat niet toe dat persoonsgegevens zonder toestemming van een lid worden verstrekt aan derden.

Voor informatie over het NZS kunnen belangstellenden zich wenden tot een van de contactadressen onder het kopje “Contact”

Wilt u lid worden van het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek? Wij heten u hartelijk welkom.

LID WORDEN Redirect icon